021 - 41959
درباره ما
         گروه هدایای پردیس فعالیت خودرا به صورت رسمی از سال 1383 بااتکاء به تخصص، دانش، تجربه واستفاده از تکنولوژی وتکنیک های برتر دنیا آغاز کرد.
رشد و بالندگی این مجموعه در همکاری با برترین برندهای داخلی و بین المللی رقم خورده است.
در همین راستا گروه هدایای پردیس به عنوان یک اصل مشتریان خود را یک شریک تجاری می شناسد و با همین نگرش فروش را پایان یک معامله ندانسته بلکه آنرا شروع تعهدی جدی می‌داند.
گروه هدایای پردیس از بدوتاسیس در کنارهمکاران خود ارزنده ترین وموثرترین هدایا را فراهم نموده وهمگام با رقبای جهانی پیشتازی دراین عرصه را هدف غایی خود قرارداده است .دراین راه تولید ابزاری است که به خدمت گرفته شده تا ایده ها تبدیل شوند به محصولی بی همتا.
سودای سود سرشار در پردیس معنایی ندارد آن هنگام که لبخند رضایت یک فعال اقتصادی به این مجموعه توانی مضاعف می بخشد.
رضایت مستمر مشتریان تنها عاملی است که برندهای معتبرجهانی را نیز به مشتریان پردیس اضافه نموده است.
به اعتقاد ما کمک به توسعه ی سهم یک برند از بازار وظیفه ای است همیشگی، زمانیکه پردیس مفتخر به همکاری باآن مجموعه محترم می‌باشد.

درکنـــــارشمـــــــــاییم ...


PARDIS gifts group has started its activity based on expertise, knowledge, experience and technologies which are used around the world since 2004. Maturity of this company reached by its contribution with the leading domestic and international companies. Based on this approach, PARDIS recognizes customers as its partners in business. In this way, PARDIS doesn’t end its relation with customers just by selling goods, instead it starts a serious commitment to push to propel.
PARDIS gifts group has provided the most effective and precious gifts in close cooperation with its colleagues. Being one of the leading company in this field among worldwide competitors, has been its aim. To reach this goal, manufacturing is mostly used to turn ideas to unique gift products. When it comes to profit, PARDIS has been valued contentment of its customers more than anything else. This attitude was the thing has encouraged the best international companies to elect this company as their co-workers.
We firmly believe that our continuous activities to expand markets for a brand, is considered our duties meanwhile we are selected to cooperate with you.

.....We will be with you
 
ارتباط با مشتری
اطلاعات تماس
©2016 Pardis Gifts Group, All Right Reserved