021 - 41959
اطلاعات تماس
         


    روابط عمومی
  تهران، سیدخندان
ابتدای سهروردی شمالی، کوچه حاج حسنی
پلاک 2، واحد 2

کدپستی : 1555714951
  959 41 - 021
66 55 8874 - 021

73 99 8817 - 021
  66 55 8874 - 021
     
    مدیریت عامل
     
    واحد فروش - آقای آذرفر (داخلی 128)
  09330272706
     
    واحد فروش (داخلی 111)
  09330727213
     
    واحد تولید/تامین/سفارشات - خانم ناصحی (داخلی 114)
  09022212969
     
    واحد طراحی - خانم یادگاری (داخلی 108)
  09330727214
     
    واحد مالی و حسابداری - خانم چوپانی (داخلی 109)
  09031361012
     
    واحد روابط عمومی (داخلی 101)
     
    پیامک
  22212969
     
ارتباط با مشتری
اطلاعات تماس
©2016 Pardis Gifts Group, All Right Reserved